شالوده سازان

Pic 1

ارائه مقاله مقاوم سازی


اطلاعات بیشتر صفحه اصلی

Pic 2

علمی تحقیقاتیسوابق علمی تحقیقاتی از با ارزشترین تجربیات یک مشاور محسوب می شود که شالوده سازان افتخار دارد در این بخش نیز سوابق زیر را ارائه نماید.

عضویت هیئت علمی و تدریس دروس راه و ساختمان

عضویت در کمیته تصویب دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود - نشریه 360

عضویت در هیئت داوران راهنمای طراحی و ضوابط اجرائی بهسازی ساختمانهای بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP - نشریه 345

تالیف کتاب روشهای اجرای ساختمان - انتشار سال 1362

تدوين دستورالعمل بهسازي لرزه اي اجزاء غيرسازه اي بيمارستانهاي سازمان تأمين اجتماعي - نسخه 80 درصد

ارائه بیش از 20 مقاله و سخنرانی در همایش ها و مجامع علمی منجمله

مقــاوم ســـازی دیوارهـــای آجـــری به کمـــک الیاف پلیمـــری مسلـــح شده ( FRP )
اهمیت بهسازي لرزه اي تجهيزات وتاسيسات برقی و مکانیکی ساختمانها و نقش مهندسان سازه در این خصوص
بهسازی پایه های زیر آب با سوپر لمینیت " نسل جدید FRP "
لزوم طراحی اتصالات تجهیزات در موتورخانه ها جهت مقابله با نیروها و تغییرمکان ها درهنگام وقوع زلزله

Pic 3

همایش زلزله بم - بازساری ، درونمای آینده