شالوده سازان

Pic 1

Pic 1


مطالعات مرحله اول ، دوم و نظارت نزدیک به پانصد هزار متر مربع پروژه های بهسازی لرزه ای انجام شده توسط مدیران شرکت

پروژه مساحت زیر بنا (متر مربع) مشخصات پروژه
وزارت دفاع - صنایع مهام پارچین
5000
مخزن بتنی
سیمان آبیک
ستونهای پیش گرمکن
مقاومسازی باCFRP
دستورالعمل بهسازی
بروز رسانی
بازنگری تفسیر دستورالعمل بهسازی
بهسازی لرزه ای مدارس استان کرمان (همراه با ارزیابی سریع )
14534
نوع اسکلت: فلزی و مصالح بنایی
بهسازی لرزه ای مدارس استان سمنان
2790
نوع اسکلت: مصالح بنایی
بهسازی لرزه ای مدارس استان سیستان و بلوچستان - زاهدان
4000
نوع اسکلت: فلزی
  بهسازی لرزه ای مدارس استان گیلان
4500
نوع اسکلت: فلزی، مصالح بنایی
بهسازی لرزه ای مدارس استان تهران
18000
فلزی و بتنی ، مصالح بنایی
مقاوم سازی سازه بتنی راحت خواه
2500
مقاوم سازی با FRP
مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای کارخانه سیمان آباده
100000
 استراکچر فلزی و بتنی و سیلو هاو منبع آب
مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای کارخانه سیمان اردبیل
آسیای مواد
نوع اسکلت :   بتنی 
مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای کارخانه نامی آلومینیوم
سازه و تجهیزات
استراکچر و تجهیزات
مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای بانک اقتصاد نوین آستارا
2000
نوع اسکلت :   بتنی 
آشيـانه فجــر 55000 نوع اسكلت : فلزي در 5 طبقه
بيمارستان شهيد چمران 24000 نوع اسكلت: بتني در 5 طبقه
بيمارستان لبافـي نژاد 22000 نوع اسكلت : بتني در 5 طبقه
برج جنوبي هتل استقلال 20000 نوع اسكلت : فلزي و بتني در 16 طبقه
دانشكده صنايع عمران دانشگاه علم و صنعت 19000 نوع اسكلت : فلزي با كاور بتني در 5 طبقه
بانك كشاورزي شعبه مركزي 19000 نوع اسكلت : فلزي در 9 طبقه
دانشكده ادبيات دانشگاه تهران 15000 نوع اسكلت : نيم اسكلت بتني در 5 طبقه
بيمارستان مفيـد 11900 نوع اسكلت : فلزي در 6 طبقه
بيمارستان اكبر آبادي 7300 نوع اسكلت : بتني در 4 طبقه
ساختمان ابن سينا دانشگاه صنعتي شريف 7000 نوع اسكلت : نيم اسكلت بتني در 5 طبقه
ساختمانهای گهر 1 و 2 و 4 13400 نوع اسكلت : فلزي در 4 طبقه
ساختمانهای مراکز فنی 11400 نوع اسكلت : فلزي و بتني در 4 طبقه
بانک کشاورزی شعب غرب تهران 9134.53 نوع اسكلت : فلزي و بتني و مصالح بنایی
بانک کشاورزی شعب استان مازندران 22536.5 نوع اسكلت : فلزي و بتني و مصالح بنایی
200 ساختمان مسکونی بروجرد 40000 نوع اسكلت : فلزي و بتني و مصالح بنایی
14 باب از مدارس استان تهران 36000 نوع اسكلت : فلزي و بتني و مصالح بنایی
20 باب از مدارس استان آذربایجان شرقی 40000 نوع اسكلت : فلزي و بتني و مصالح بنایی
ساختمان مديريت اكتشاف شركت نفت 14000 نوع اسكلت : بتنی در 14طبقه
ساختمان مهمانسراي تشريفاتي وزارت نفت 4000 نوع اسكلت: فولادی در 3 طبقه
ساختمان شماره 1 مخابرات کشور 15000 نوع اسكلت : بتني در 14 طبقه
ساختمان شرکت کالای نفت تهران 20000 نوع اسكلت : 18 طبقه فلزي
بیمارستان چشم پزشکی نور 7000 نوع اسكلت : بتني در 7 طبقه
1000 واحد مسکونی در شهرستان بم 200000 نوع اسكلت : فلزي و بتني و مصالح بنایی
شعب بازار (1) و مرکزی بانک صادرات 15000 نوع اسكلت : نيم اسكلت فولادی در 5 طبقه
سازمان ملی زمین و مسکن وزارت مسکن 10000 نوع اسكلت :فولادی در 14 طبقه
بیمارستان حجتیه اصفهان 5000 نوع اسكلت : بتني در 4 طبقه
ساختمان اداری-تجاری علی آباد کتول 12000 نوع اسكلت : بتني در 7 طبقه
ساختمان شرکت پل و ساختمان الموت 2000 نوع اسكلت : نیمه اسگلت فولادی در 5 طبقه
ساختمان هتل قصر تهران 10000 نوع اسكلت :فولادی در 12 طبقه