شالوده سازان

Pic 1

پروژه 10 طبقه سعادت آباد


اطلاعات بیشتر صفحه اصلی

Pic 2

شرکامهندسین مشاور شالوده سازان به جهت تبادل اطلاعات فنی و اجرایی اقدام به مبادله موافقت نامه با شرکتهای داخلی و خارجی نموده که به عنوان نمونه می توان موارد زیر را نام برد:

امضاء موافقت نامه تبادل اطلاعات و همکاری فنی و مهندسی
با شرکت Retrofit & Design کانادا

امضای موافقت نامه جهت طراحی و اجرای پروژه ها به صورت EPC
با شرکت بهساز و طراح خلیج فارس

آخرین پروژه ها

Arr Left
Pic 3
Pic 4
Pic 5
Arr Right