شالوده سازان

Pic 1

مقاوم سازی سازه


اطلاعات بیشتر صفحه اصلی

Pic 2

تیم مدیریت و مهندسیمهدسین مشاور شالوده سازان از تیم مجرب مدیریت و مهندسی به سرپرستی مهندس اسماعیل پورشاهید با سالها تجربه در زمینه تدریس دروس دانشگاهی و طراحی سازه و مدیریت فنی پروژهای مشاوره و اجرائی تشکیل شده است.

این تیم شامل مدیران فنی در حوزه های مختلف می باشد که لیست ایشان در جدول زیر ارائه شده است.

مدیران مهندیسن مشاور شالوده سازاننام و نام خانوادگی تخصص
اسماعیل پورشاهید سازه - مقاوم سازی
وحيد احد پور سازه - مقاوم سازی
فروهر امیر چوپانی
آرشیتکت
محمدرضا قاسمی
سازه
مهرنوش عابر شیمی
عليرضا پورشاهيد كامپيوترآخرین پروژه هاArr Left
Pic 3
Pic 4
Pic 5
Arr Right